Ärenden inför samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet sammanträder den 26 februari.

På dagordningen finns 12 ärenden. Bland dessa ny detaljplan för Rutvik, utökad kollektivtrafik på landsbygden och i samband med SM-veckan samt bildande av nya naturreservat.

Se hela ärendelistan för sammanträdet den 26 februari (under kallelser/samhällsbyggnadsutskottet)

Sidan uppdaterades den 21 februari 2024