Brister i bemötande och dokumentation på gruppboende

Flera avvikelser har inkommit gällande ett av kommunens gruppboenden där en brukare inte fått sina berättigade insatser utförda. En anmälan är gjord till inspektion för vård och omsorg, IVO.

Avvikelserna visar på att brukaren blivit utsatt för bland annat nedlåtande språkbruk, samt inte fått stöd med personlig hygien samt stöd i vardagen.

– Ytterligare brister i bemötande och social dokumentation har framkommit under utredningen och därför gör vi anmälan trots att utredningen inte är färdigställd, säger Mikael Bergström, verksamhetschef.

Händelserna bedöms sammanlagt vara ett allvarligt missförhållande och utreds enligt lex Sarah.

Kontakt

Mikael Bergström, verksamhetschef, 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 20 februari 2024