Ärenden till socialnämnden

Den 15 februari behandlar socialnämnden sammanlagt 13 ärenden. Bland annat socialnämndens kvalitetsberättelse för 2023 som sammanfattar socialförvaltningens alla förbättrings- och kvalitetsarbeten.

Socialförvaltningen har under föregående år fokuserat på att förbättra service och kvalitet inom sitt uppdrag till medborgarna. Flertalet projekt-, utvecklings- och förbättringsarbeten har genomförts. En av de största utmaningarna är att säkerställa kompetensförsörjning både nu och i framtiden, vilket är en förutsättning för att hålla god service och kvalitet. Till exempel har äldreomsorgslyftet varit framgångsrikt, där medarbetare erbjuds att utbilda sig till undersköterska och arbeta samtidigt. Ett kompetenscentrum håller på att utvecklas i ett tvåårigt projekt som drivs av ekonomiska medel från Europeiska socialfonden (ESF).

Analysen av kvalitetsarbetet har resulterat i fler förbättringsområden inför 2024, bland annat att utvärdera fler digitala produkter och tjänster samt arbetssätt. Vidare ett fortsatt arbete med individens behov i centrum och att det tydliggörs i dokumentationen. Dessutom fortsatta förberedelser inför nya socialtjänstlagen som träder i kraft 1 juli 2025 och arbetet för en mer tillgänglig förebyggande socialförvaltning.

Mer om socialnämndens kvalitetsberättelse 2024 samt övriga ärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Nina Lind, avdelningschef kvalitet & HR, 0920-45 30 00
Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 15 februari 2024