Klubbat: Ja för kulturgarantin till Luleås barn

Nu är det beslutat att en kulturgaranti införs i Luleås skolor. Både kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har klubbat ja och under året ska garantin rulla igång.

I dag kan kulturtillgången skilja mycket beroende på var man bor och vilken förskola eller skola man går i. Men nu kommer alla barn mellan 4–16 år i Luleås förskolor och skolor kommer få minst en kulturupplevelse per läsår.

– Verkligen glädjande att kulturgarantin är beslutad. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att ge barn och elever jämlika förutsättningar. Nu garanteras alla barn, 4-16 år, i för- och grundskola kulturupplevelser under skolgången, säger Maritha Meethz (S), ordförande barn-och utbildningsnämnden.

Åldersanpassade upplevelser

Kulturgarantin beräknas kosta två miljoner kronor per år, varav en del är för transporter från och till skolorna. Upplevelserna ska ske under förskole-och skolgången och anpassas till barnens ålder. Det kan innebära allt från workshop i konsthallen till besök på museum eller dans-och teaterupplevelser.

– Jag är så stolt över att vi i Luleå kommun lyfter kulturen och garanterar att alla barn i kommunen ges nyckeln till kultur, ser fram emot att se denna satsning bli verklighet, säger Evelina Rydeker (Mp), ordförande kultur-och fritidsnämnden.

Luleås barn och unga får redan idag ta del av scenkonst och workshops vilket samordnas av Kulturskolan. Kulturgarantin ska inte ersätta den kultur som redan erbjuds till barn, utan meningen är att utöka utbudet.

Garantin omfattar både kommunala skolor och friskolor i Luleå kommun.

Kontakt:

Evelina Rydeker, ordförande kultur-och fritidsnämnden, 072-406 25 04
Maritha Meethz, ordförande barn-och utbildningsnämnden, 072- 207 79 73

Sidan uppdaterades den 26 januari 2024