Nya mobilmaster på Skutviken och Bergviken

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås den 20 december bevilja bygglov för två nya mobilmaster, bevilja bygglov för om- och tillbyggnad av industrifastighet på Storheden samt meddela indexuppräkning av avgifter och taxor. Sammanlagt behandlas 20 ärenden.

Nya mobilmaster på Skutviken och Bergviken

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås bevilja On Towe Sweden AB bygglov för nybyggnad av en 42 meter högt fackverkstorn på Skutviken och ett 36 meter högt ostagat torn för det allmänna mobilnätet på Bergviken. Vid bägge tornen beviljas även bygglov för tillhörande teknikbod.

Om- och tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av del av byggnad på Storheden

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås bevilja Bilia AB bygglov för ombyggnad samt tillbyggnad av fastighet på Storheden. Byggnaden får en bruttoarea om 1 608 kvadratmeter och blir 8 meter hög. Bilia AB föreslås även beviljas rivningslov för del av befintliga byggnader.

Indexuppräkning

Indexuppräkningen innebär att föregående årsbelopp (fastställt av kommunfullmäktige) multipliceras med PKV för oktober månad 2023 som är 6,4%

  • Avgifter enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter.
  • Avgifter inom livsmedelsområdet
  • Taxa inom miljöbalkens område

Se ärendelista (kallelser/miljö- och byggnadsnämnden) Länk till annan webbplats.

För begäran om allmän handling: miljobygg@lulea.se

Kontakt

  • Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64
  • Peder Lundkvist, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, peder.lundkvist@lulea.se

Sidan uppdaterades den 15 december 2023