Grundskola med internationell inriktning startar i Luleå

Till hösten startar Luleå kommun en ny grundskola, Luleå International School, där undervisningen till stor del kommer att ske på engelska. En internationell skola skapar goda förutsättningar inför Luleås kommande företagsetableringar, och möjliggör en utbildning med internationell inriktning för luleåbor.

Luleå International School startar hösten 2024 i centrala Luleå. Den internationella skolan är en del i ett politiskt beslut för att öka takten i den gröna samhällsomställningen, och ska skapa förutsättningar för familjer från andra länder att bosätta sig i Luleå. Skolan blir också en valmöjlighet för de luleåbor som vill gå på en skola med internationell inriktning.

– Man kan säga att världen är vår arena och engelska är vårt språk, vi bygger världsmedborgare. Teoretiska ämnen kommer att undervisas på engelska, säger Cecilia Munter Brandén, rektor för skolan.

Alla elever som vill gå på Luleå International School måste göra ett aktivt skolval och ansöka om plats. Det spelar ingen roll var i kommunen man är bosatt.

– Luleå International School kommer att vara en skola med höga ambitioner där fokus ligger på god studiekultur, akademiska förväntningar och ett tydligt ramverk. Vi kommer också att jobba med ett engagemang bortom klassrummet. Ambitionen är att skapa en social gemenskap där lärare, elever och familjer inkluderas, säger Cecilia Munter Brandén.

I ett första skede kommer utbildning att erbjudas för elever i årskurs 4-9 för att sedan succesivt utökas till fler årskurser och ett totalt elevantal på cirka 200. Skolan kommer att ha ett nära samarbete med Luleå Gymnasieskolas IB-program.

– Det är en viktig satsning och riktning, som riktar sig till såväl våra elever i kommunen, som inflyttande från andra länder. Helt i klang med tiden och den gröna samhällsomställningen, säger Maritha Meethz, ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Kontakt: Cecilia Munter Brandén, rektor, 0920-45 30 81

Sidan uppdaterades den 14 december 2023