Beslutat på kultur-och fritidsnämnden december

Verksamhetsbidrag till Sputnik, e-förslag om en isrink på Kronan och finansiering av skridskotävlingen Schaatsen Grand Prix stod på dagordningen för kultur-och fritidsnämnden i dag.

Gällande multikulturell förening Sputnik gick kultur-och fritidsnämnden på arbetsutskottets förslag att avslå ansökan om verksamhetsbidrag på 120 000 kronor. Nämnden hänvisar till att föreningen inte bedöms uppfylla Luleå kommuns riktlinjer för föreningsstöd med krav på att verksamheten inte får strida mot demokratins idéer.

Aktivitetsyta på Kronandalen

Vidare behandlades ett e-förslag om en uterink vid Kronandalen. Då en aktivitetsyta för både sommar-och vinteraktiviteter redan är planerad på området anses förslaget besvarat. På vintern kommer där anläggas en isyta med skottplank på kortsidorna. Planen är att ordna aktivitetsytan under 2024.

– Vi ser fram emot att se hur aktivitetsytan för spontanidrott kommer att realiseras under nästa år, säger Evelina Rydeker (Mp), ordförande kultur- och fritidsnämnden.

Ja till skridskotävlingar

Gällande skridskotävlingen Schaatsen Grand Prix följde nämnden arbetsutskottets förslag att finansiera tävlingen med 45 000 euro för 2024. Kultur-och fritidsförvaltningens chef fick även i uppdrag att teckna avtal för att tävlingen ska genomföras 2024-2027.

Kontakt: Evelina Rydeker, ordförande kultur-och fritidsnämnden, 072-406 25 04

Sidan uppdaterades den 13 december 2023