På arbetsutskottet: Ja till finansiering av skridskotävling

På dagens möte behandlade kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott åtta ärenden. Bland dem verksamhetsbidrag till Multikulturell förening Sputnik och finansiering av skridskotävlingen Schaatsen Grand Prix.

Kultur-och fritidsförvaltningens förslag är att kultur-och fritidsnämnden ska avslå Multikulturell förening Sputniks ansökan om verksamhetsbidrag för 2024 på 120 000 kronor. Detta med hänvisning till att föreningen inte bedöms uppfylla Luleå kommuns riktlinjer för föreningsstöd med krav på att verksamheten inte får strida mot demokratins idéer. Arbetsutskottet gick på förvaltningens linje och rekommenderar nämnden att avslå ansökan.

– Vi gör samma bedömning som förvaltningen i frågan, säger Evelina Rydeker (Mp), ordförande kultur-och fritidsnämnden

Ja föreslås till skridskotävling

Vidare gick arbetsutskottet även på förvaltningens förslag om att finansiera skridskotävlingen Schaatsen Grand Prix med 45 000 euro för genomförande 2024. I ärendet ingår även att uppdra förvaltningschef att teckna avtal för genomförande av tävlingen 2024-2027.

– Vår isbana är unik och förtjänar verkligen den strålglans tävlingen bidrar till, säger Evelina Rydeker.

Ärendena beslutas av kultur-och fritidsnämnden den 13 december.

Kontakt: Evelina Rydeker, ordförande kultur-och fritidsnämnden, 072-406 25 04

Sidan uppdaterades den 30 november 2023