Rörelselarm uppmärksammades inte på ett vård- och omsorgsboende

På ett av Luleå kommuns vård- och omsorgsboenden signalerade en brukares rörelselarm upprepade gånger nattetid vilket inte kontrollerades av den medarbetare som hade ansvaret. Händelsen är anmäld till inspektionen för vård och omsorg.

När morgonpersonal anlände hittades medarbetaren sovande och brukaren låg på golvet på sitt rum. Enhetschef och sjuksköterska kontaktades omedelbart och konstaterade att brukaren inte hade skadats fysiskt till följd av händelsen men att omvårdnad helt uteblivit under tiden från 03.30 – 06.00.

– En direkt konsekvens på denna händelse är att medarbetaren är avstängd och inte heller aktuell för vidare arbete inom vår verksamhet, meddelar verksamhetschef Ronnie Arespång.

Anhöriga har informerats om händelsen som bedöms som ett allvarligt missförhållande och utreds enligt Lex Sarah.

Kontakt

Ronnie Arespång, verksamhetschef, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 23 november 2023