Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott: Verksamhetsbidrag och finansiering av skridskotävling

På novembermötet ska kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott bland annat ta ställning till verksamhetsbidrag för Multikulturell förening Sputnik samt finansiering av skridskotävlingen Schaatsen Grand Prix.

Kultur-och fritidsförvaltningen föreslår att kultur-och fritidsnämnden ska avslå Multikulturell förening Sputniks ansökan om verksamhetsbidrag för 2024 på 120 000 kronor. Detta med hänvisning till att föreningen inte bedöms uppfylla Luleå kommuns riktlinjer för föreningsstöd med krav på att verksamheten inte får strida mot demokratins idéer.

– Vår samlade bedömning är att föreningen inte uppfyller de demokratiska idéerna. Därför föreslår vi politikerna att avslå ansökan, säger Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun.

Förslag: Pengar till skridskotävling

Vidare föreslår kultur-och fritidsförvaltningen att nämnden ska finansiera skridskotävlingen Schaatsen Grand Prix med 45 000 euro för genomförande 2024. I ärendet ingår även att uppdra förvaltningschef att teckna avtal för genomförande av tävlingen 2024-2027.

– Bedömningen är att tävlingen är bra marknadsföring för Luleå och genererar också pengar på plats. En turistekonomisk beräkning visar att de holländska besökarna spenderade cirka 8 miljoner kronor i Luleå under februari 2023, säger Patrik Bylin.

Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott sammanträder den 29 november och ärendena beslutas i kultur-och fritidsnämnden den 13 december.

Hela kallelsen till kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott finns här. Länk till annan webbplats.

Kontakt: Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun, 070-529 39 86

Sidan uppdaterades den 23 november 2023