Bygglov för betongtillverkning i Måttsund och nya e-tjänster för bygglov och bygganmälan

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås den 22 november bevilja bygglov för en industribyggnad för betongtillverkning i Måttsund och Luleå kommuns avdelning miljö- och bygg meddelar att man lanserar nya e-tjänster för att lämna in en ansökan eller anmälan inom bygglovsområdet.

Bygglov Måttsund 17:1

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås den 22 november bevilja Gällivare Betong AB bygglov för en industribyggnad för betongtillverkning i Måttsund. Industribyggnaden är en mobil anläggning som ska förse fyrkantens område med fabriksbetong och materialet tas från en närliggande bergstäckt som drivs av BDX. Det bedöms att anläggningen kommer att sysselsätta tre arbetare plus ett par chaufförer för leverans till kund. Industribyggnaden kommer att vara belägen på fastigheten Måttsund 17:1 som ligger någon kilometer från närmsta bebyggelse.

Nya e-tjänster

Luleå kommun har i början av november lanserat nya e-tjänster för att lämna in en ansökan eller anmälan inom bygglovsområdet. Syftet med e-tjänsterna är att det ska vara enkelt att när som helst under dygnet kunna skicka in sin ansökan och kunna följa sitt ärende på Mina sidor. Vi har även arbetat för att göra e-tjänsterna instruerande och lätta att förstå.

– Vi hoppas och tror att våra medborgare och företag kommer att uppskatta våra nya e-tjänster, säger Peder Lundkvist, ordförande miljö- och byggnadsnämnden.

Se ärendelista (kallelser/miljö- och byggnadsnämnden)

Kontakt:

  • Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64
  • Peder Lundkvist, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, peder.lundkvist@lulea.se

Sidan uppdaterades den 17 november 2023