Beslut tagna vid kultur-och fritidsnämndens oktobermöte

Folkets bio Royal beviljas stöd, Medborgarhuset i Råneå fortsätter att ge medborgarna stöd och Lillan drivs under 2024 av ABF Norr. Det är tre beslut som kultur-och fritidsnämnden fattade under sitt sammanträde den 19 oktober.

Studieförbundet ABF ansökte, i nära samråd med tjänstepersoner från Luleå kommun, om att få ta över driften av Lillan med start från 2024. Kultur- och fritidsnämnden har nu beslutat att ge ABF Norr uppdraget att ansvara för bokningar av lokalen.

Beslutet innebär att ABF Norr i Luleå går in med 200 000 kronor i samverkansmedel och övertar ansvaret för den framtida utvecklingen av Lillan med ökad musikverksamhet och workshops.

Kultur- och fritidsförvaltningens personal kommer även i fortsättningen ansvara och sköta tekniken på Lillan. Lokalen kommer vara öppen för alla som vill boka den även efter årsskiftet.

– Vi ser fram emot att Lillan ska få blomma ut till sin fulla potential, säger Evelina Rydeker, ordförande kultur-och fritidsnämnden.

Biblioteket fortsätter med utökad service

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att biblioteket i Medborgarhuset i Råneå även fortsättningsvis ska ha utökad service och omhänderta en del av medborgarkontorets tidigare uppgifter.

Detta har pågått på prov sedan 2022 då biblioteket tog över hela receptionen och ansvaret för servicen i Medborgarhuset. I den enkät som gått ut till Råneåborna visar att såväl föreningarna som privatpersoner har liknande önskemål av utökade öppettider under kvällar och helger. Även meröppet ses som ett bra komplement utöver bemannade tider.

Folkets bio Royal beviljas stöd

En enig nämnd beslutade att bevilja Folkets Bio Royal 200 000 kronor extra i ett förlustbidrag för 2023. Orsaken är att föreningen fått ökade kostnader och att spåren av pandemin fortfarande påverkar verksamheten negativt.

Kontakt: Evelina Rydeker, ordförande kultur-och fritidsnämnden, 072-406 25 04

Sidan uppdaterades den 19 oktober 2023