Fem Norrlandskommuner enas bakom en gemensam plattform för stadsutveckling

Luleå är en av fem städer i de fyra nordligaste länen som har tagit fram en gemensam strategisk plattform för hållbar stadsutveckling. Nu ska den bli verklighet med stöd från EU:s regionalfond.

Bakom plattformen står Luleå, Umeå, Östersund, Örnsköldsvik och Sundsvalls kommun.

– Vi är fem kommuner i fyra regioner i norra Sverige som tillsammans kan ta på oss ledartröjan och positionera oss som internationella förebilder för hållbar samhällsutveckling, säger Carina Sammeli, kommunalråd i Luleå kommun.

Arbetet fokuserar på insatser inom fyra områden där man bedömer att samverkan kan ge stor effekt:

  1. Kompetensförsörjning och befolkningstillväxt
  2. Byggande, exploatering och finansiering
  3. Sociala värden och civilsamhälle
  4. Mobilitet, infrastruktur och energi.

Inom de fyra insatsområdena föreslås en rad möjliga insatser, till exempel utvecklade utbildningsformer i samverkan med näringslivet för att matcha regionala behov, gemensamma insatser för ökat bostadsbyggande, gemensamt formulerade krav på hållbar upphandling och utvecklingen av öppna innovativa mötesplatser för civilsamhället.

– Vår gemensamma strategisk plattform möjliggör ett utvecklingsarbete för en utveckling av norra Sverige med städerna i fokus. En hållbar stadsutveckling kan främja hela regionens och samhällets utveckling i stort. Med den pågående samhällsomställningen vänds världens blickar mot norra Sverige och städerna har i och med detta projekt en unik möjlighet att ta en roll som förebild för hållbar samhällsutveckling, säger Annika Ohls, strateg för samhällsutveckling Luleå kommun.

Nu söker kommunerna medel från Europeiska regionalfonden för att genomföra arbetet. Åtta procent av Sveriges regionalfondsmedel, ca 700 miljoner svenska kronor, är avsatta hos Tillväxtverket för hållbar urban utveckling. Den strategi som Luleå, Umeå, Örnsköldsvik, Östersund och Sundsvalls kommuner tagit fram gemensamt är nu godkänd hos Tillväxtverket, vilket möjliggör för kommunerna att kunna söka medel för genomförande från de avsatta 700 miljonerna.

– Vi är stolta och glada över att under våren lyckats samla oss kring en gemensam strategi för hållbar urban utveckling, som kan lyfta och utveckla hela norra Sverige. Att Tillväxtverket nu också säger att man vill vara med och finansiera genomförandet av den, är vi jätteglada för, säger projektledaren Susanne Thurén från Umeå kommun.

Strategin bygger på en förstudie som kommunerna gjorde under våren med finansiering av Tillväxtverket. I strategin konstateras att de fem kommunerna, som utgör tillväxtnoder i övrigt glest befolkade områden, har stor möjlighet att dra med sitt omland och bidra till hela norra Sveriges utveckling.

För mer information:

Susanne Thurén, projektledare för förstudien, Umeå kommun, susanne.thuren@umea.se, 090-16 12 55

Annika Ohls, strateg samhällsutveckling, Luleå kommun, annika.ohls@lulea.se, 0920-45 3814

Text

Sidan uppdaterades den 11 oktober 2023