Ärenden till socialnämndens arbetsutskott

Den 12 oktober behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt nio ärenden som går till socialnämnden för beslut 26 oktober. Bland annat ett förslag med syfte att motverka hemlöshet enligt metoden Bostad först.

Bostad först – en metod för att motverka hemlöshet

Bostad först, eller housing first, kommer ursprungligen från USA. Modellen går ut på att personer i hemlöshet med missbruk eller som lider av psykisk ohälsa först får ett eget boende utan krav på nykterhet eller drogfrihet. Boendet kombineras med individuellt anpassat stöd från myndigheter och socialtjänst.

Tanken är att deltagaren i Bostad först ska bo med samma villkor som andra hyresgäster. Deltagaren har samma ansvar som alla andra hyresgäster, att betala hyran i tid och inte störa sin omgivning. Dessutom har de en individuell handlingsplan och tät kontakt med Bostad först-teamet.

Socialnämnden föreslås ansöka om statsbidrag för att utreda, planera och pröva metoden.

Stadigvarande bostad för våldsutsatta

Socialförvaltningen och Lulebo ska tillsammans ta fram metoder och arbetssätt för att våldsutsatta som är folkbokförda i Luleå kommun, ska få en stadigvarande bostad till skillnad från tillfälliga lösningar. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner som vill utveckla det arbetet. Socialnämnden föreslås ansöka om statsbidraget.

Korttidsplatser öppnas

Under en längre period har trycket på korttidsplatser varit hög inom Luleå kommun och socialnämnden föreslås tillfälligt besluta att öppna 18 korttidsplatser på Fyren med start 2023-11-01 och fram till att korttidverksamheten på Örnen kan öppna. Samtidigt föreslås de nio tillfälliga korttidsplatserna på Kronans vård- och omsorgboende att ändras till vård- och omsorgsplatser.

De båda förslagen möjliggör att ta emot fler utskrivningsklara från sjukhuset samt att kunna erbjuda fler personer plats på särskilt boende.

Mer om dessa och övriga ärenden går att läsa under:

Samtliga ärenden till socialnämndens arbetsutskott 12 oktober 2023 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 11 oktober 2023