Luleå och Umeå går ihop för noll klimatpåverkan

Luleå kommun går med i EU-projektet NetZeroCities. Projektet går ut på att tillsammans med Umeå kommun lära mer om hur våra respektive städer kan bli klimatneutrala.

I NetZeroCities matchas städer som har liknande utmaningar gällande klimatomställningen ihop med varandra. I paret är den ena staden pilotstad och den andra tvillingstad. Luleå är tvillingstad till Umeå, och kommunerna ska ägna tjugo månader åt att utbyta kunskap och öka sin respektive förmåga att reducera klimatutsläpp. NetZeroCities startar i september 2023 och avslutas i maj 2025.

Städerna ska bidra till varandras utveckling genom kunskapsutbyte och gemensam problemlösning. Utbytet handlar såväl om att bygga relationer som att lära sig nytt av varandra. Bland aktiviteterna i projektet finns digitala möten, platsbesök och workshops.

I samband med att projektet når sitt slut kommer de båda kommunerna att genomföra åtgärder som de vaskat fram under projekttiden.

– Tvillingprocessen är ett nytt, djärvt steg mot klimatneutralitet för städer i och utanför Europa, som tar sig an behovet av en bättre klimatpolitik och agerar på det. Genom partnerskap mellan städer som arbetar på innovativa nya lösningar som svar på klimatnödläget, kan de lära av varandra och anpassa sitt lärande till sina lokala behov, säger Thomas Osdoba, programdirektör på NetZeroCities, i ett pressmeddelande.

Kontaktperson

Sophie Forsberg Johansson, klimat- och miljöstrateg, Luleå kommun, telefon 0920453952 e-post sophie.forsberg.johansson@lulea.se

Sidan uppdaterades den 28 september 2023