Pressmeddelande: kommunstyrelsens arbetsutskott  11 september 2023

 

Vid dagens sammanträde behandlade kommunstyrelsens arbetsutskott 10 ärenden, bland annat
ny organisering av evenemang samt projektfinansiering av NyföretagarCentrum Nord.

Ny organisering av evenemang

Arbetsutskottet ställer sig bakom förslaget att Evenemangsservice ska tillhöra kultur- & fritidsförvaltningen. Enligt förslaget kan en intern samordning bättre omhänderta förfrågningar och utveckla Luleå som evenemangsstad, samt att de flesta som arbetar med evenemang redan idag finns på kultur- och fritidsförvaltningen.

Arbetsutskottet föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att Evenemangsservice övergår från Luleå Business Region AB till kultur och fritidsnämnden från och med 2024, samt att anslaget på 2 miljoner kronor för evenemang flyttas till kultur- och fritidsnämnden från och med 2024. Målsättningen är att den personalöverflyttning som ska göras från Luleå Business Region ska ha skett till årsskiftet 2023/2024.

Projektfinansiering NyföretagarCentrum Nord

Arbetsutskottet antog förslaget om projektfinansiering av NyföretagarCentrum Nord med 600 000 kr/år (max 800 000 kr) under projektperioden 2024-2026.

– Projektet kan skapa förutsättningar för fler bärkraftiga företag. Tidigare verksamhet har visat gott resultat, med hög kundnöjdhet, säger Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande.

NyföretagarCentrum Nord är en ideell förening utan vinstintresse. Verksamheten är kopplad till moderorganisationen NyföretagarCentrum Sverige som svarar för IT-system, rådgivningsverktyg, certifiering m m. NyföretagarCentrum finns idag i Luleå, Boden, Piteå, Haparanda, Övertorneå, Pajala, Överkalix och Arvidsjaur.

Bland övriga ärenden:

• Projektet ”Predictive Movment, stad och land” beviljas med 235 000 kr under perioden 2023-2025. ”Predictive Movement stad och land” är en öppen digital, AI-baserad, konkurrensneutral samverkansplats för transporter av människor och gods. Plattformen kan visualisera transportlösningar innan de implementeras i verklig miljö, för att synliggöra och analysera olika möjliga lösningar. Projekt ska bidra till nya affärsmodeller, som är anpassade för lokala förhållanden.

• Arbetsutskottet godkände remissvar, men med vissa tillägg, gällande betänkandet "Värdet av vinden - Kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften”

Kontaktperson: Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 073-515 96 51

Sidan uppdaterades den 11 september 2023