Nya bostäder, kontor och longstayhotell i centrum samt ny byggetablering på Hertsöheden – Luleå Industripark

Det är två av de bygglovsansökningar som miljö- och byggnadsnämnden ska ta ställning till den 13 september.

Bygglov för nytt kontor, bostäder och longstay-hotell i centrala Luleå

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja Diös Biet Etapp 3 AB bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, långstayhotell och kontor.

Bygglovet gäller två huskroppar som sammanbyggs med möjlighet att passera mellan. Det ena huset blir åtta våningar. Bottenplanet är tänkt för restaurang, våning två för gym, våning tre för kontor, våning fyra till sju för 40 bostäder och översta våningen för kontor.

Det andra huset byggs i 12 våningar där bottenvåningen även här är tänkt användas för en restaurang. Våningarna två till tre och åtta till tolv är tänkt för kontor och våningarna fyra till sju för longstay-hotell.

Parkeringsplatser samordnas med Biet 4 och 6. I de byggnaderna samt i markplan finns det plats för 290 bilar samt parkeringsplats för 186 cyklar. Diös har uppgett att de ska ordna med både bil- och cykelpool.

Husen får en sockel i granit med flammad yta och fasad av skärmtegel i betonggrå kulör. Skärmteglet sätts i löpförband med ½ stens förskjutning. Fasaden i de inskjutna balkongerna får en stående träpanel. Nybyggnaden får sammantaget en byggnadsarea om 777 m², en bruttoarea om ca. 7 223 m².

Duroc Produktion bygger ny industribyggnad på Hertsöfältet – Luleå Industripark

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att bevilja Duroc Produktion Fastihget AB bygglov för nybyggnad av en industribyggnad samt 64 parkeringsplatser och 15 cykelparkeringar på fastigheten Hertsön 11:1015.

Industribyggnaden får en byggnadsarea på 6 570 m2 samt en öppenarea om 60m2. Byggnaden beräknas bli 16,3 m hög. Byggnaden ska användas för industriändamål.

Industribyggnadens fasad kommer till största del uppföras med sandwichpanel. Mindre delar av fasaden samt skärmtaken, dörrarna och portarna får en gul nyans. Entrépartiet blir svart. Taket blir mörkgrå skiffergranulat. Fönsterna ink. garneringar, pelare och ventilationshuvar får en antacitfärg.

Se ärendelista (kallelser/miljö- och byggnadsnämnden)

Kontakt:

  • Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64
  • Peder Lundkvist, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, peder.lundkvist@lulea.se

Sidan uppdaterades den 7 september 2023