Pressmeddelande kommunstyrelsens arbetsutskott 11 september 2023

På dagordningen finns tio ärenden, bland annat förslag gällande ny organisation för evenemang samt finansiering av projektet NyföretagarCentrum Nord.

Evenemangsservice föreslås gå till kultur- & fritidsförvaltningen

Luleå kommun har en ökning av förfrågningar gällande olika typer av evenemang. Enligt förslaget kan en intern samordning bättre omhänderta förfrågningar och utveckla Luleå som evenemangsstad, samt att de flesta som arbetar med eller kopplat mot evenemang redan idag finns på kultur- och fritidsförvaltningen.

Kommunfullmäktige föreslås därför besluta att evenemangsservice övergår från Luleå Business Region AB till kultur och fritidsnämnden från och med 2024, samt att anslaget på 2 mkr för evenemang flyttas till kultur- och fritidsnämnden från och med 2024. Målsättningen är att den personalöverflyttning som ska göras från Luleå Business Region ska ha skett till årsskiftet 2023/2024.

Projektfinansiering av NyföretagarCentrum Nord

Arbetsutskottet föreslås anta förslag till projektfinansiering av NyföretagarCentrum Nord med 600 tkr/år (max 800 tkr) under projektperioden 2024-2026.

Enligt förslaget skapar projektet förutsättningar för fler bärkraftiga företag. Tidigare verksamhet uppvisar ett gott resultat, med hög kundnöjdhet. 

NyföretagarCentrum Nord är en ideell förening utan vinstintresse. Verksamheten är kopplad till moderorganisationen NyföretagarCentrum Sverige som svarar för IT-system, rådgivningsverktyg, certifiering m m. NyföretagarCentrum finns idag i Luleå, Boden, Piteå, Haparanda, Övertorneå, Pajala, Överkalix och Arvidsjaur.

Läs kallelse för sammanträdet 11 september 2023

Sidan uppdaterades den 6 september 2023