Renoveringar i skärgården

I september ska turbåtsangöringen samt den inre bryggan på Kluntarna renoveras. Senare i höst ska hamnbassängen på Junkön muddras, gästbryggan bytas och stenpiren renoveras. Det innebär tillfälliga störningar under arbetets gång, men en fortsatt tillgänglig skärgård på lång sikt.

På Kluntarna ska den yttersta delen av bryggan, turbåtsangöringen, förstärkas med betonggjutningar. Med det stängs turbåtsangöringen för säsongen den 4 september.

– Vi stänger våra uthyrningsstugor på Kluntarna 4-17 september på grund av renoveringen. Sen kan man boka stugorna igen, men arbete som kan vara störande pågår under vardagar på Kluntarna till den 22 september, säger Ove Forsberg, skärgårdschef Luleå kommun.

Öppet för privatbåtar

Under arbetets gång kommer arbetsbåtar och pråmar vara i området och vissa störningar i form av ljud kan förekomma. Halva gästhamnen på Kluntarna kommer vara öppen, men det kan vara svårt att gå i land från bryggan mellan 4-22 september då även den inre delen ska renoveras. Länsstyrelsen har gett kommunen tillstånd att göra arbetet.

Flera renoveringar på Junkön

På Junkön planeras i oktober en muddring av hamnbassängen mot museet, bastun och gångbron. Jobben på Junkön påverkar inte turbåtstrafiken, men gästbryggan mittemot museet tas bort under muddringen och ersätts sedan med en ny brygga så snart arbetet är klart.

– Vi vill också renovera stenpiren och byta en av gästhamnsbryggorna på Junkön. Preliminärt inleds muddringsarbetet den 16 oktober och är klart den 17 november, säger Ove Forsberg.

Tidigare under vårvintern har en av bryggorna på Junkön fått ny bryggkjol samt att det gjutits nya plintar under kafé-och museibyggnaderna.

Kontakt: Ove Forsberg, skärgårdschef Luleå kommun, 0920-45 56 14.

Sidan uppdaterades den 18 augusti 2023