Socialnämndens arbetsutskott - kvalitet i varje möte med socialtjänsten

Den 17 augusti behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt fem ärenden som går till socialnämnden för beslut 22 juni. Bland annat ett förslag om fortsatt utveckling av Yrkesresan - ett koncept för att öka kvaliteten i mötet mellan socialtjänstens medarbetare och kommunens invånare.

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Inom Luleå kommun har enheten för barn och unga påbörjat sin resa. Fokus är på kvalitet i varje möte.

– Varje gång en klient möter en socialsekreterare som är säker och trygg i sin yrkesroll, är det så klart positivt, säger Petra Wikman, enhetschef Barn och unga.

Nya socialsekreterare som endast har 0–1 år mellan examen och yrkesliv, är de första som genomfört utbildningarna i Yrkesresan. De flesta kurserna hålls av erfarna socialsekreterare som delar med sig av sina erfarenheter.

– Det blir en bättre introduktion för nya medarbetare i ett jobb som ofta är komplext och mycket svårt, hittills har alla varit jättenöjda, säger Petra Wikman.

I september 2022 lanserades den första kursen i Yrkesresan Barn och unga: ”Handläggning med barnet i centrum”. Produktion av övriga kurser pågår eller påbörjas under 2023 och kommer att lanseras successivt.

Nina Lind, avdelningschef HR och Kvalitet på socialförvaltningen ser positivt på konceptet.

– För oss är det viktigt att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, Yrkesresan är ett genomtänkt koncept som vi är mycket glada över att kunna erbjuda våra medarbetare, säger Nina Lind.

Yrkesresan är ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS).

Mer om detta ärende och de övriga går att läsa under

Samtliga ärenden till socialnämndens arbetsutskott 17 augusti 2023

Kontakt

Petra Wikman, enhetschef Barn och Unga 0920-45 30 00
Nina Lind, avdelningschef HR & kvalitet, 0920-45 30 00
Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 17 augusti 2023