Undersköterska blir skyddad yrkestitel – Luleå kommun ersätter ansökningskostnaden

Från och med 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Luleå kommun har beslutat ersätta ansökningsavgiften för alla tillsvidare- och visstidsanställda inom socialförvaltningen som har undersköterskeutbildning.

– Vi vill lyfta det viktiga arbete som undersköterskor gör och därför uppmuntra till att ansöka, säger Bodil Wennerbrandt Sevastic, socialnämndens ordförande.

Socialstyrelsen är den myndighet som prövar behörigheten och för det tar de ut en avgift om 320 kr som Luleå kommun ersätter. Ansökan kan göras från och med 1 juli 2023 via Socialstyrelsens hemsida. Anställda kan därefter begära ersättning via kommunens HR-portal.

Den nya yrkestiteln innebär att man behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg, men den som har en tillsvidareanställning som undersköterska när de nya reglerna träder i kraft får fortsätta att använda titeln till och med juni 2033.

Kontakt

Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 30 juni 2023