Provtagning missades på äldreboende

Vid ett av socialförvaltningens vård- och omsorgsboenden för äldre missades ordinerad provtagning av blodsocker. Händelsen är anmäld enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg IVO.

Ingen provtagning genomfördes heller när hälsotillståndet försämrades hos brukaren som fick föras till Sunderby sjukhus där höga nivåer av blodsocker uppmättes.

– Eftersom det här är en allvarlig händelse har vi påbörjat en utredning enligt våra rutiner, säger Ronnie Arespång, verksamhetschef.

Brukaren återhämtade sig senare och kunde återvända till sitt boende.

Kontakt

Ronnie Arespång, verksamhetschef, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 27 juni 2023