Ny avdelning med omvärld och näringsliv i fokus

Luleå kommun vässar organisationen och bildar nu en ny avdelning som får uppdraget att samordna och stärka kommunens arbete med bland annat omvärldsrelationer och näringslivsklimatet. Det blir Josefine Wihlzon, nuvarande inköpschef som får uppdraget.

Josefine Wihlzon, chef för nybildade avdelningen Näringsliv och omvärld

Som en del i den pågående omorganisationen har kommundirektör Anna Lindh Wikblad beslutat att en ny avdelning ska bildas, Näringsliv och omvärld.

– Luleå kommun behöver ta stora kliv för att möjliggöra den gröna omställningen i norr. Ett av de absolut mest prioriterade områdena är att förbättra näringslivsklimatet i kommunen samt att stärka omvärldsrelationerna. Vi behöver även öka takten i den externa finansieringen av kommande stora satsningar, säger Anna Lindh Wikblad.

Den nya avdelningen med Josefine Wihlzon i spetsen ska arbeta med att samordna kommunens internationella arbete, påverkansarbete, förbättra näringslivsklimatet, samverkan med regionala tillväxtaktörer.

Goda samarbeten avgörande

Josefine Wihlzon som är utbildad civilekonom har arbetat som chef inom kommunen i fem år, de tre senaste åren som inköpschef.

– Mitt arbete som inköpschef har till stor del inneburit att skapa kontakter och bygga relationer inom näringslivet och internt i kommunkoncernen, något som jag kommer att ha stor nytta av i kommande arbete, säger hon och fortsätter:

– Samarbeten kommer att vara avgörande för att vi ska nå våra mål. Med såväl externa aktörer som med andra kommunala verksamheter och bolag, inte minst med Luleå Business Region.

Josefine Wihlzon börjar sin nya tjänst den 1 augusti. Daniel Granlund blir tillförordnad inköpschef. Rekrytering av ny inköpschef påbörjas inom kort.

Kontakt:
Anna Lindh Wikblad, kommundirektör, 070-228 77 51
Josefine Wihlzon, chef för Näringsliv och omvärld, 072-524 83 50

Sidan uppdaterades den 21 juni 2023