Till kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott: Nya taxor Arcushallen

På onsdag ska kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott bland annat ta upp frågan om framtidens taxor för Arcushallen.

I november fattades beslutet att konstgräset i Arcushallen årligen ska tas upp på våren och läggas tillbaka på hösten, för att möjliggöra andra evenemang än sport i hallen. I samband med beslutet gavs också uppdraget att se över taxorna för att hyra hallen. Nu är förslaget klart och ska behandlas av arbetsutskottet den 31 maj.

– Vi föreslår en fast prislista som i våra övriga hallar, istället för offerter. Vi vill också att taxan för Arcus räknas upp årligen enligt SKRs index, vilket vi redan gör med de flesta av våra övriga taxor, säger Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun.

Det nya förslaget innebär ingen förändrad taxa för idrottsföreningarna, utan gäller enbart evenemang som inte är sport.

Vid större evenemang ska konstgräsmattan gå att ta upp även utanför sommartid, men då med tilläggskostnad för slitaget.

Här finns hela kallelsen till arbetsutskottet som sammanträder den 31 maj. Länk till annan webbplats. Slutgiltiga beslut tas i kultur-och fritidsnämnden den 14 juni.

Kontakt: Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun, 070-529 39 86 Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 26 maj 2023