Bygglov till två teknikmaster

Det föreslås att miljö- och byggnadsnämnden besluta den 24 maj. Byggloven gäller två torn för telekommunikation med tillhörande teknikbodar på fastigheterna Björkskatan 1:3 samt på Bergviken 5:6. Under mötet behandlas 14 ärenden varav fem bygglov.

Fackverkstorn på 24 meter på fastigheten Björkskatan 1:3

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov till Tele2 Sverige AB för nybyggnad av ett fackverkstorn på 24 meter avsett för telekommunikation samt en tillhörande teknikbod på fastigheten Björkskatan 1:3. På platsen finns det redan ett befintligt mobiltorn med teknikbod som nu kommer att ersättas med ett kraftigare torn med samma höjd. Tornet byts ut för att teknik kommer att bytas ut inför 5G utrullningen.

Ostagat torn på 36 meter på fastigheten Bergviken 5:6

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov till Net4Mobility HB c/o Netel AB för nybyggnad av ett ostagat torn på 36 meter med tillhörande teknikbod på fastigheten Bergviken 5:6.

På platsen finns ett belysningstorn som nu ersätts med ett nytt torn.

Se ärendelista (kallelser/miljö- och byggnadsnämnden) Länk till annan webbplats.

Kontakt:

  • Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64
  • Maritha Meethz, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, 072-207 79 73

Sidan uppdaterades den 19 maj 2023