Förslag: Bidrag till fotboll, parasport och konst

På dagens arbetsutskott för kultur-och fritidsnämnden togs fyra ärenden om bidrag till föreningar och sommaraktiviteter upp:

Luleå fotbollsallians, Luleå Fotboll club och IFK Råneå föreslås få pengar för att anordna fotbollsskolor i sommar. De tre fotbollsskolorna får 65 kronor per deltagare enligt förslaget. Sammanlagt räknar föreningarna med att aktivera 1 200 fotbollsintresserade barn och unga under sommaren.

Även Parasport Luleå föreslås få bidrag till sitt sommarläger Summercamp, där personer med funktionsnedsättning får testa flera olika sporter under en vecka. Föreningen vill också anordna ett ridläger under sommaren. Förslaget från arbetsutskottet innebär att föreningen kan få 65 000 kronor för Summercamp plus 2 500 kronor per deltagare i ridlägret (max 15 000 kronor).

Parasportföreningen föreslås även få 100 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2023.

Som sista ärende föreslås Konst i det gröna få 30 000 kronor för sitt evenemang 29-30 juli, plus att kommunen omhändertar merkostnader för iordningsställande av utställningsområdet och komplettering av utställningsskärmar.

Slutgiltiga beslut tas i kultur-och fritidsnämnden den 17 maj.

Kontakt: Evelina Rydeker, ordförande kultur-och fritidsnämnden, 072-406 25 04

Sidan uppdaterades den 3 maj 2023