Ärenden till socialnämndens arbetsutskott

Den 13 april behandlade socialnämndens arbetsutskott sammanlagt sju ärenden som går till socialnämnden för beslut 30 mars. Bland annat ett förslag att rekvirera drygt 2,2 miljoner för att utveckla arbetet inom psykisk hälsa och suicidprevention under 2023.

Pengar till suicidprevention

Staten, Sveriges Kommuner och Regioner har träffat en överenskommelse för att främja psykisk hälsa. För Luleås del innebär förslaget drygt 2,2 miljoner som måste rekvireras under året och till exempel kan användas till

  • Daglig verksamhet med fokus på återhämtning
  • Implementering av metoden signs of safety barn och unga
  • Veckan för psykisk hälsa i Luleå
  • Utbildning av ungdomsmottagningens kuratorer
  • Samordning av Uppdrag Psykisk Hälsa

Fler utvecklingsaktiviteter planeras.

Så användes Asta Svenssons arv

Totalt beviljades 784 000 kr för år 2022 men verksamheterna har delvis fortfarande påverkats av corona-pandemin under året, dessutom har en verksamhet flyttat. Därför är förslaget att återta cirka 366 000 kr som inte använts.

De aktiviteter som genomförts har enligt Astas önskan syftat till att skapa guldkant på tillvaron för brukare i äldreomsorgen inom området gamla Nederluleå kommun.
Samtliga ärenden till socialnämndens arbetsutskott 13 april

Kontakt

Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande, 0920-45 30 00
Helena Muotka, enhetschef (ärendet om medel för suicidprevention) 0920-45 30 00
Therese Lifbom, verksamhetsutvecklare (ärendet om Asta Svenssons arv) 0920-45 30 00


Sidan uppdaterades den 13 april 2023