Idag på arbetsutskottet: planeringsstrategi och busskort

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade tio ärenden, bland annat en ny planeringsstrategi kopplat till översiktsplanen samt ett förslag om fria busskort för ungdomar.

Ny strategi för mandatperioden

Utskottet ställde sig bakom en ny planeringsstrategi för Luleå kommun under åren 2023 – 2026 som fullmäktige föreslås beslutas om. Kommunen ska under varje ny mandatperiod pröva om gällande översiktsplanen fortfarande är aktuell och anta en ny planeringsstrategi, detta enligt nya krav i plan- och bygglagen. Planeringsstrategin är ett verktyg för politiska prioriteringar som visar på de viktigaste frågorna just nu som behöver hanteras inom mandatperioden. Översiktsplanen och övriga fördjupningar eller utvecklingsplaner reglerar hur kommunen använder mark och vatten för bebyggelse och utveckling.

– Sedan senaste översiktsplanen det har hänt en del i världen och i Luleå som gör det nödvändigt att se på om saker och ting fortfarande gäller, t ex energiförsörjning kopplat till alla etableringar inom industrin som kräver nya ledningar, säkerhetsfrågor eller klimatanpassning, förklarar Carina Sammeli.

Detta år kortfattat innehållet i den nya strategin:

  • Översiktsplanen (program till Vision 2040) är aktuell och gäller fortfarande, vissa kompletteringar och fördjupningar behöver göras.
  • Utvecklingsplanen Råneå är aktuell och gäller.
  • Planen för landsbygdsutveckling i strandnära läge är delvis aktuell och fortsätter gälla till en ny tas fram. För att kunna bygga mer på landsbygderna behöver fler bitar lösas, som Norrbotniabanan, nivå på den kommunala service, vatten och avlopp samt transportsystemet.
  • Fördjupningsplanen för Bensbyn är delvis inaktuell, men fortsätter att gälla.
  • Utvecklingsplan för Hertsön-Lerbäcken avslutas, flera frågor har redan genomförts eller blivit inaktuella och hanteras på annat sätt.
  • Utvecklingsplan Skärgården avslutas, en ny plan eller ett nytt program tas fram på ett effektivare sätt och i ett bredare perspektiv.

Förslag för fria ungdoms-busskort

Ett e-förslag har inlämnats som föreslår fria busskort för ungdomar. Förslagsställaren anser att gratis bussresor för ungdomar gynnar både miljö och plånbok. Arbetsutskottet avslog förslaget med hänvisning till att det redan finns att uppdrag att utreda avgiftsfri kollektivtrafik för barn och unga upp till 19 år.

Utredningsuppdraget ingår i processen för plan och budget 2023–2025. Kostnaden för att införa gratis bussresor för ungdomar uppskattas av LLT till cirka 15–20 miljoner kronor per år.

Läs kallelsen med alla ärenden Länk till annan webbplats.

Kontaktperson:

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073 051 87 92

Sidan uppdaterades den 11 april 2023