Visionsbild över tänkt balkongrenovering

Visionsbild över tänkt balkongrenovering

Ärenden inför miljö- och byggnadsnämnden 12 april

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder den 12 april. På dagordningen står bland annat bygglov för nya balkonger på Skepparen 3, Mjölkudden. Totalt behandlar nämnden 8 ärenden.

Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten Skepparen 3, Mjölkudden

Miljö och byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov till HSB Norr för tillbyggnad av balkonger på flerbostadshusen 2, 3, 4 och 5 på fastigheten Skepparen 3.

Husens balkonger är idag i dåligt skick och är i behov av renovering. Intresset i bostadsrättsföreningen är stort och en majoritet av medlemmarna har ställt sig bakom förslaget. Befintliga balkonger byggs ut och 6 nya balkonger tillkommer på hus 2 och 4. Tillbyggnaden innebär även inglasning i klarglas utan ram. Balkongerna fördelas symmetriskt över fasaden och pinnräckets utformning anspelar på husens ursprungliga byggår från 1960-talet i sitt formspråk.

Se ärendelista (kallelser/miljö- och byggnadsnämnden) Länk till annan webbplats.

Kontakt:

  • Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64
  • Maritha Meethz, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, 072-207 79 73

Sidan uppdaterades den 6 april 2023