Hemtjänstpersonal fick inte kontakt med brukare som påträffades död dagen efter

Vi ett planerat besök inom hemtjänsten fick personal inte kontakt med brukare, och antog därför att personen var tillsammans med anhörig. När enhetschef fick kännedom om händelsen nästa dag, skickades personal ut omgående och påträffade personen död. Händelsen är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

– Vi ser allvarligt på det som inträffat och att rutiner inte följts som bland annat anger att anhörig och chef ska kontaktas om man inte får kontakt med brukare inom tre timmar, säger Gabriella Lindqvist Durhan, verksamhetschef.

Åtgärder som vidtagits efter händelsen är bland annat genomgång med samtlig personal i hemtjänstgruppen av rutinen ”När stöd i hemmet inte får kontakt med brukare”. Samtliga enhetschefer inom Luleå kommuns hemtjänst ska gå igenom rutinen minst en gång per år, enligt vad som tidigare är beslutat.

Händelsen bedöms som ett allvarligt missförhållande och utreds enligt Lex Sarah.

Kontakt

Gabriella Lindqvist Durhan, verksamhetschef, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 31 mars 2023