Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 27 mars

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig idag bakom förslagen att erbjuda markanvisning till Green Wolverine AB samt Duroc Rail AB på Luleå Industripark. Bosadsbolaget Bonava föreslås få markanvisning för att bygga fyra nya kvarter på Kronandalen. Arbetutskottet behandlad vid sammanträdet även förslag till ny VA-taxa.

Markanvisningar inom Luleå Industripark

Företaget Green Wolverine AB föreslås få markanvisning för ett 40 hektar stort område på Luleå Industripark för att bygga en gödselfabrik. Det är spanska Grupo Fertiberia som planerar att bygga en anläggning för produktion av grön ammoniak och grön gödsel. Markanvisningen ska gälla längst till och sista december 2025.

Duroc Rail AB som tillverkar järnvägshjul till gods- och personaltrafik föreslås få markanvisning inom Hertsöfältet på Luleå Industripark. Verksamheten finns enbart i Luleå och sysselsätter 50 årsanställda och även flertalet lokala entreprenörer och underleverantörer. Markanvisningen ska gälla till och med sista maj 2024.

– Luleå Industripark är ett viktigt nav i industrins gröna omställning. Det är roligt att få komma vidare med nästa steg i arbetet med Green Wolverine och deras konstgödselfabrik. Även tilldelningen till Duroc gör att deras verksamhet kan forsätta, samtidigt som deras nuvarande fastighet behövs till annat på Svartön, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Byggandet i Kronandalen fortsätter med fler kvarter vid östra entrén

Bonava Sverige AB föreslås få markanvisning för fyra kvarter på Kronandalen: Kåsan och Ryggsäcken för sammanlagt cirka 170 lägenheter i bostadsrättsform, Termosen för 18 radhus samt Vandraren för att bygga ett parkeringshus.

– Det är väldigt positivt att aktörerna vill bygga i Kronandalen, trots lågkonjunktur och inflation. Det visar att Luleå har en stark bostadsmarknad, säger Carina Sammeli.

Förslag till ny avfallstaxa

Kommunfullmäktige föreslås besluta om en generell höjning av avgifterna för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar och fett från fettavskiljare med 10 procent. Orsaken är att kostnaderna för tömning och behandling överskrider intäkterna. Dessutom föreslås nya avgifter för de tilläggstjänster som tillämpas vid tömning av enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare.

Läs mer på Lumires webbplats Länk till annan webbplats.

Informationspunkter på arbetsutskottet

  • Information om människohandel och människoexploatering
  • Information om Trygg i Luleå
  • Information om utvecklingsplan Porsön - Porsövägen

Se handlingar till kommunstyrelsens arbetsutskott Pdf.

Kontaktperson:
Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande, 073 051 87 92

Sidan uppdaterades den 27 mars 2023