Förslag: Åtgärda legionellan i Råneå badhus

Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att försök ska göras för att få bort legionellabakterierna i Råneå badhus. Tjänstepersonsförslaget var att lämna byggnaden, som bedömts vara tekniskt slut redan 2016. Men arbetsutskottet vill nu se åtgärder.

– Vi i majoriteten bedömer att kostnaden för åtgärden som stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram är acceptabel, säger Evelina Rydeker (Mp), ordförande kultur-och fritidsnämnden och fortsätter:

– Om bakterierna är kvar efter genomförd åtgärd eller om något ytterligare av vikt behöver åtgärdas ska frågan om Råneå badhus på nytt hanteras av oss i nämnden.

Råneå badhus har varit stängt sedan legionellan upptäcktes i januari. Kostnaden för att åtgärda bakterien bedöms bli mellan 750 000–1 000 000 kronor, utan garantier för att det lyckas.

Beslutas 22 mars

Den första insatsen som gjordes direkt, att spola systemet med 75-gradigt vatten, hjälpte inte. Vid nästa provtagning hade istället bakteriehalten tredubblats.

Stadsbyggnadsförvaltningen ställde då frågan till kultur-och fritidsförvaltningen om de vill fortsätta ha verksamhet i badhuset och att man i så fall ska försöka få bort bakterien.

Förslaget från tjänstepersonerna blev att skicka upp ärendet i kommunfullmäktige för att upphäva beslutet från 24 oktober 2016 att Råneå badhus ska fortsätta drivas och underhållas. Under förutsättning att detta skedde var tanken att sedan säga upp hyresavtalet för Råneå badhus.

Men nu kommer i stället frågan om sanering tas upp för slutgiltigt beslut i kultur-och fritidsnämnden den 22 mars.

Kontakt: Evelina Rydeker, ordförande kultur-och fritidsnämnden, 072-406 25 04

Sidan uppdaterades den 8 mars 2023