Care For U Norr - projekt för att stödja ukrainare till arbete och studier

Det pågående kriget i Ukraina har medfört en ökad andel ukrainare till Luleå. Samtidigt står Luleå och Norrbotten inför en omfattande kompetensförsörjningsutmaning och en stor samhällsomställning. ESF-rådet har beviljat Arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå kommun projektmedel för att tillvarata de män och kvinnor från Ukraina som bor i Luleå och som omfattas av massflyktingdirektivet genom att stötta dem till arbete eller studier. Projektet avser även öka deras känsla av social delaktighet i samhället genom att bidra till kompetensförsörjningen.

Luleå och Norrbotten står inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning. De redan tidigare demografiska utmaningarna med många utanför arbetsför ålder ligger kvar, likaså behoven av arbetskraft inom välfärdssektorn. De senaste åren har regionen även blivit ett nav för den gröna omställningen med etableringar av industrier på gång med stora behov av arbetskraft och kompetens.

Hela regionen har ett underskott av arbetskraft inom många branscher; kommunala, regionala likväl som privata. Arbetslösheten är låg såväl i Luleå som i Norrbotten. Bland utrikesfödda är arbetslösheten fortfarande högre med en tröskel att ta sig in på arbetsmarknaden, då ofta på grund av språket. Mångfalden på arbetsplatserna har ökat, men den behöver bli än mer representativ för samhället i stort.

Luleå kommun har tagit emot och bosatt relativt högutbildade människor från Ukraina som vill ha arbete och möjlighet till egenförsörjning.

- För en individ från ett annat land kan det vara svårt att förstå arbetsmarknaden i Sverige och att hitta jobb på egen hand. Samtidigt kan arbetsgivare behöva stöd i att bredda sin rekrytering för att hitta och anställa dessa individer, säger Monica Barck Flygare som är projektledare för Care For U Norr.

Projektet omfattar olika steg kopplat till individerna såsom kartläggning av kompetens, matchning, cv-skrivning, kontakt med arbetsgivare, deltagande i fritidsaktiviteter, arbetsmarknadsinformation och dylikt, samt deltagande i minimässor och evenemang. Projektet omfattar även olika steg kopplat till arbetsgivare som till exempel större mässor, breddad rekrytering, stöd vid anställning, med mera. Med projektets insatser kommer fler att få ett arbete, eller närma sig arbetsmarknaden, samtidigt som det bidrar till kompetensförsörjningen i Luleå.

- Deltagarna erbjuds insatser så att de blir mer attraktiva på arbetsmarknaden och får möjlighet att på ett organiserat sätt möta arbetsgivare, erbjudas relevant information så att de kan ta medvetna beslut om att delta i projektets insatser och i förlängningen - sin framtid i Luleå. De får även möjlighet att ta del av aktiviteter som samhället erbjuder för att stärka upplevelsen av social delaktighet, säger Monica Barck Flygare.

Arbetsmarknadsförvaltningen har hyrt en lokal i centrala Luleå där studieförbund och andra föreningar kan träffa ukrainare. Andreas Hallikainen, enhetschef på flyktingmottagningen i Luleå kommun, berättar:
- Här kan ukrainarna lära sig svenska flera gånger i veckan, men även träna yoga eller andra aktiviteter för att främja både fysisk och psykisk hälsa. Detta, i samband med en tät kontakt och samverkan med civilsamhället, gör att vi tillsammans kan bidra till en enklare start i Sverige och Luleå för dessa människor.

Kontaktperson
Monica Barck Flygare
Projektledare Care For U Norr
Luleå kommun
Telefon 0920 45 30 00

Logotyp Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan uppdaterades den 8 mars 2023