Rapport om kulturens roll i framtidens Luleå klar

Tusentals nya Luleåbor behövs för att klara samhällsomställningen. Men för att få folk att flytta hit krävs mer än jobb och bostäder. – Kulturen måste ses som en del av samhällsbyggandet och kan det lyckas någonstans så är det här i norr, konstaterar Magdalena Malm, konsult och konstcurator som precis blivit klar med en förstudie om kulturens roll i framtidens Luleå.

På måndag 13 februari är hon och kollegan Michael Johansson på plats i Luleå för att presentera sina slutsatser och konkreta förslag för kommunstyrelsen.

I samband med det finns chans att boka in intervjuer med dem och representanter för Luleå kommun för att höra mer om hur kulturen kan vara avgörande för samhällsomställningen.

– Förstudien pekar ut flera bra förslag på hur Luleå tillsammans med andra kommuner i Norrbotten kan ge bättre förutsättningar kulturen i samhällsomställningen, säger Marie Wallstén, enhetschef Konst, scen och möten Luleå kommun

Den 13 februari mellan klockan 14.15-15.15 finns konsulterna Magdalena Malm och Michael Johansson tillgängliga för intervjuer i Luleå. Då finns även möjlighet att intervjua Marie Wallstén, enhetschef Konst, scen och möten Luleå kommun och Frida Berglund, samhällsstrateg Luleå kommun.

Efter presentationen för kommunstyrelsen finns även möjlighet att få hela förstudien på mejl.

Kontakt för intervjutid:

Marie Wallstén, enhetschef Konst, scen och möten Luleå kommun, 0920-45 59 01, eller
Magdalena Malm, konstcurator och konsult, 070- 849 13 74

Fakta om förstudien

  • På uppdrag av Luleå kommun har förstudien tagits fram genom intervjuer med både kulturutövare, nyckelpersoner på Region Norrbotten och Luleå kommun samt en rad experter inom flera områden.
  • Pengarna till förstudien, 300 000 kronor, kommer från regeringens satsning på innovativa och hållbara samhällsbyggnadsprojekt i Norrbotten och Västerbotten.
  • Magdalena är konstcurator och rådgivare med fokus på utvecklingsarbete inom kulturområdet. Hon har varit direktör för Statens konstråd och arbetat på Kulturdepartementet.
  • Michael är fristående konsult med bred kunskap om kulturpolitiska strukturer på kommunal, regional och nationell nivå. Han har bland annat varit verksamhetsledare för Länsteatrarna i Sverige och deltagit i flera utredningar inom kulturområdet.

Sidan uppdaterades den 10 februari 2023