Detaljplan för Mjölkuddens centrum och nytt riktmärke för chefer på kommunstyrelsens arbetsutskott

Uppdrag till en ny detaljplan för Mjölkuddens centrum och nya riktmärken för hur många medarbetare chefer ska ha, det är två av ärenden som kommunstyrelsens arbetsutskott i Luleå behandlade på sitt sammanträde idag, 30 januari.

Tätare och högre på Mjölkudden

Arbetsutskottet beslutade att en ny detaljplan för Mjölkuddens centrum ska tas fram. Planen gäller fastigheterna Mjölkudden 3:11 som ägs av Hemsö och Skepparen 5 som ägs av Stålstaden. Aktörerna föreslår högre och tätare bebyggelse, detta medger inte dagens detaljplan. Därför har Hemsö och Stålstaden ansökt om ny detaljplan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom förslaget och har idag gett stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området.

– Vi ser ett stort intresse för att utveckla Mjölkudden, och det känns kul att få se centrumet utvecklas, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen kommer tillsammans med fastighetsägarna att påbörja arbetet med att utreda förutsättningar för att utveckla området. Utredningen kommer bland annat att titta på byggnadshöjder, infrastruktur och kulturmiljövärden.

Mjölkudden är ett strategiskt viktigt område i Luleå. Det är nära centrum, nära universitetet och infarten till Luleå. Intresset för att bygga på Mjölkudden är stort och kommunen har fler planuppdrag på gång, bland annat förtätning på Lulebos område intill Mjölkudden centrum och ny bebyggelse vid Mjölkuddsrondellen.

Nytt riktmärke antal medarbetare per chefer

Nu inför Luleå kommun ett nytt riktmärke för antal medarbetare per chef i samtliga förvaltningar. Detta innebär att chefer ska ha minimalt tio och maximalt 30 medarbetare.

– Antalet underställda är avgörande för hur du kan verka som chef, så det är ett viktigt steg att vi sätter riktmärken för det. Man ska varken ha för få eller för många underställda i Luleå kommun, förklarar Carina Sammeli.

Riktmärket har sin utgångspunkt i gedigen forskning och gott stöd från förvaltningar. Implementering bör ske över en flerårsperiod. Idag finns det 39 chefer som har fler än 30 medarbetare, och 53 som har mindre än tio medarbetare.

Prioriterat arbete med Svartön

Politikerna informerades om hur arbetet med detaljplanerna på Svartön fortsätter. Svartön är centrum för den industriella gröna omställningen, med stora satsningar som en allvädersterminal i hamnen för att kunna frakta det nya gröna stålet, SSAB:s nya stål- och valsverk samt LKAB:s satsning Reemap för att återvinna sällsynta jordartsmetaller ifrån gruvavfall.

– Det är ett komplext arbete som pågår på Svartön, med flera olika detaljplaner, säger Carina Sammeli.

Kommunen samverkar med olika aktörer och driver parallella processer för att garantera att tidsplanen håller. I april 2023 väntas detaljplanen för allvädersterminalen i Viktoriahamnen vara klar, för Reemaps del i oktober 2023 och för SSAB:s del i december.

Bidrag till välkomstmiddag

Arbetsutskottet beslutade även om ett värdskapsbidrag på 95 000 kronor till en välkomstmiddag för deltagare och funktionärer på den internationella skridskotävlingen Schaatsen Grand Prix. Bidraget gäller mat till 250 personer, samt kostnader för lokal och kulturellt inslag.

Skridskoloppet direktsänds i teve i Nederländerna och har 3,5 miljoner visningar i världen. Evenemanget har blivit alltmer populär. Antalet gästnätter i Luleå under februarimånad har ökat stadigt under tid, till numer 5 000 antal gästnätter, jämfört med 2 565 under 2019 och 2 950 under februari 2020.

Länk till ärendelistan

Kontaktperson:

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073 - 051 87 92

Sidan uppdaterades den 10 februari 2023