Ärenden inför miljö- och byggnadsnämnden 18 januari 2023

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder den 18 januari 2023. På dagordningen står bland annat beviljande av bygglov till LKAB för en lagerhall på Svartön samt verksamhetsplan för avdelningen miljö och bygg. Totalt behandlar nämnden 17 ärenden.

LKAB vill bygga lagerhall på Svartön

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att bevilja LKAB bygglov för nybyggnad av lagerhall på fastigheten Svartön 18:17. Lagerhallen kommer inrymma bentonit i bulkform.

Med sikte på framtiden och en attraktiv kommun

Avdelning miljö och byggs ledstjärnor inför 2023 är att förbereda för kommande generationer och åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas och där fokus ligger på att tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas.

Effektmålen siktar mot att ha god service och bemötande mot kunden där tillgänglighet för rådgivning, stöd och vägledning är viktiga värden. I det arbetet kommer avdelningen lägga fokus på ett pedagogiskt och främjande myndighetsutövande, det vill säga att det ska vara lätt för våra kunder att göra rätt och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar framtid.

Nämnden nu i januari är den första efter valet med nya ledamöter och ny politisk samverkan. För att lägga en god gemensam grund i det kommande politiska arbetet kommer Tillsyn och tillväxt som konsult leda en eftermiddag tillsammans med miljö- och byggnadsnämnden i syfte att diskutera framgångsnycklar utifrån vårt uppdrag. Genom inspiration, kunskap och förståelse om nämndens uppdrag kan vi ta sikte på Luleå kommuns Vision 2040 och den positiva utveckling som sker i vår kommun med målet 100 000 medborgare. Dagen syftar också till att få inspiration om hur man kan arbeta för att stärka företagsklimatet i kommunen utifrån nämndens uppdrag.

Se ärendelista (kallelser/miljö- och byggnadsnämnden)


Kontakt:

  • Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64
  • Maritha Meethz, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, 072-207 79 73