Brukare ofredad och filmad på äldreboende

Vid ett av socialförvaltningens vård- och omsorgsboenden för äldre har en brukare ofredats av en annan brukare och filmades samtidigt av en anställd. Händelsen är anmäld till inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Den anställde som försökte avstyra händelsen valde att hämta hjälp och startade samtidigt inspelningsfunktionen på sin privata mobil i syfte att samla bevis. Den anställde anses ha brustit i sitt omdöme och enhetschefen som dokumenterade händelsen raderade sedan filmen för att säkerställa de enskildas integritet.

– Vi ser allvarligt på det som inträffat, både händelsen mellan brukarna samt det olämpliga i att spela in själva förloppet, säger Anna Drugge, verksamhetschef inom vård och omsorg och fortsätter:

– På det aktuella boendet har vi vidtagit åtgärder för att säkra brukarnas trygghet och förhindra en upprepning av det inträffade, vi har även underrättat den utsatta brukarens anhöriga.

Händelsen bedöms som ett allvarligt missförhållande och utreds enligt Lex Sarah.

Kontakt

Anna Drugge, verksamhetschef, 0920-45 30 00