En alt-text

En bildtext

Luleå Science Park AB läggs ner och blir en del av Luleå Business Region AB

Luleå Science Park AB bildades 2018 och har i uppdrag att skapa förutsättning för etablering, utveckling och tillväxt i kunskapsintensiva och innovativa bolag, samt att samordna och ansvara för driften av teknik- och företagsparken med samma varumärkesnamn.

I samband med att nuvarande vd går vidare i sin karriär har ägarna gjort en översyn av bolagets verksamhet och uppdrag. Ägarna upplever att det utifrån bolagets funktion och uppgifter finns potential att utföra bolagets uppdrag på ett effektivare och för omvärlden tydligare sätt.

Ägarna avser därför besluta om bolagets avveckling vid kommande bolagsstämma under våren 2023 och i syfte att driva arbetet vidare i annan form - via det kommunalt helägda bolaget Luleå Business Region AB.

Uppdraget kommer fortsättningsvis att ske i samverkan med kommunala aktörer, universitet och näringsliv. Bolaget har tre fast anställda exklusive avgående vd. Samtliga anställda har informerats om avvecklingen och kommer att erbjudas fortsatt anställning i Luleå Business Region AB.

– Vi tar frågorna som Luleå Science Park ansvarar för på största allvar och vill säkerställa att medel används på bästa sätt för att skapa värde för näringslivet och tillväxten i kommunen. Kombinationen av att vår omvärld förändras och att nuvarande vd avslutar sitt uppdrag ser vi som ett tillfälle att utveckla det viktiga uppdrag som bolaget haft, säger Gry Holmgren Hafskjold, LTU Business.

–Det känns bra att det viktiga arbetet som bolaget gjort med etableringar, kompetensförsörjning samt utveckling av Luleå Science Park-området kommer att leva vidare inom Luleå Business Region AB, säger Anneli Sjömark ordförande i Luleå Business Park AB.

– Vi ser väldigt positivt på utvecklingen av uppdraget och samarbetet med Luleå Business Region. Det kommer att stärka det bra arbete som gjorts genom Luleå Science Park AB. Det här förslaget ger möjlighet att, på ett mer modernt och effektivt sätt, driva utvecklingen av Luleå Science Park vidare, Johan Lång, affärschef, Diös Luleå.

Luleå Science Park AB ägs av följande parter LTU Holding AB, 37%, Aurorum Teknikbyn AB, 37% och Luleå kommun, som äger 26%. Ägarna är tydliga med att nedläggningen av bolaget inte innebär att varumärket och funktionerna kommer att försvinna.

Presskontakt:

Anneli Sjömark, styrelseordförande i Luleå Science Park AB, 070-227 07 21

Johan Lång, affärschef, Diös Luleå, 010-470 98 00

Sidan uppdaterades den 10 februari 2023