Luleå kommuns webbplats topprankad i tillgänglighetstest

När tillgänglighetsföretaget Funka testade 1785 webbplatser var det bara 130 som nådde upp till kraven på tillgänglighet. En av de godkända webbplatserna i Inkluderingsbarometern var lulea.se.

Endast 7 procent av de 1785 testade webbplatserna klarade testet utan fel. Luleå kommuns webbplats var en av dem.

– Vi har jobbat länge och fokuserat med tillgänglighet och att webbplatsen klarar testet utan fel är vi såklart glada över. Nu fortsätter arbetet med att fortsätta hålla våra webbplatser tillgängliga för alla, säger Andreas Johansson, webbstrateg på Luleå kommun.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service trädde i kraft den 23 september 2020 och innebär att alla offentliga aktörers webbplatser och appar ska vara tillgängliga. Lagen innebär att alla oavsett funktionsnedsättning ska kunna ta del av innehållet på en webbplats.

Funka har testat webbplatserna utifrån tio utvalda lagkrav som visar hur väl webbplatsen fungerar för personer med olika funktionsnedsättningar, exempelvis synnedsättningar, motoriska nedsättningar, läs- och skrivsvårigheter samt kognitiva nedsättningar. Inkluderingsbarometern mäter antalet fel på webbplatsernas startsidor och rankar alla testade webbplatser utifrån det sammanvägda resultatet.

Kontakt
Andreas Johansson, webbstrateg 0920-45 35 06

Sidan uppdaterades den 30 september 2022