Ärenden inför miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder den 28 september. På dagordningen står bland annat ett bygglov för nybyggnad av ett 36 meter högt torn för elektronisk kommunikation på Hertsön samt utökad tillsynsansvar för tobaksfria nikotinprodukter. Totalt behandlar nämnden 16 ärenden.

Bygglov för uppförande av en 36 m högt torn med tillhörande teknikbod på fastigheten Hertsön 11:1

Miljö och byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov till Net4Mobiity HB för nybyggnad av ett 36 meter högt ostagat torn samt en tillhörande teknikbod på fastigheten Hertsön 11:1. Teknikboden får en brutto- och byggnadsarea om 5,5m2.

Fastigheten består av naturmark och är belägen vid Avaviksvägen i ena änden av Hertsöområdet. Åtgärden bedöms vara av allmänt intresse då masten möjliggör elektronisk kommunikation.

Tillsynsansvar över lag om tobaksfria nikotinprodukter

Miljö och byggnadsnämnden beslutar rekommendera kommunfullmäktige besluta att miljö- och byggnadsnämnden får tillsynsansvar över lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Syftet med den nya lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot beroendeframkallande produkter.

Den 1 augusti 2022 började en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter att gälla. Det innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Produkterna får bara säljas till de som fyllt 18 år och ska bland annat vara märkta med en hälsovarning.

Se ärendelista (kallelser/miljö- och byggnadsnämnden)


Kontakt:

  • Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64
  • Maritha Meethz, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, 072-207 79 73

Sidan uppdaterades den 23 september 2022