Granskning av Sputnik och föreningsriktlinjer klar

Inget återkrav från föreningen Sputnik, men tydligare riktlinjer för föreningsstöd med fokus på demokrati. Det är rekommendationen till Luleå kommun efter KPMGs granskning av föreningen och kommunens riktlinjer för föreningsbidrag. Granskningen presenterades i går för kultur- och fritidsnämnden.

Föreningen Sputnik får verksamhetsbidrag från Luleå kommun. I början av Rysslands invasion av Ukraina gjorde föreningens ordförande uttalanden för Rysslands sak. Då beställde kultur-och fritidsnämnden en granskning av föreningen samt en översyn av riktlinjerna för föreningsbidrag.

– Enligt granskningen är våra riktlinjer inte nog tydliga kring de demokratiska principerna för att vi ska kunna återkräva bidraget från föreningen, säger Patrik Bylin, kultur- och fritidschef, och fortsätter:

– Det är en brist vi ska åtgärda. Våra reviderade riktlinjer kommer ha stort fokus på de demokratiska aspekterna.

Mot diskriminering

De nya riktlinjerna har jobbats fram parallellt med granskningen och är tänkta att börja gälla under hösten. I dem förtydligas att föreningar som får bidrag av Luleå kommun ska vara uppbyggda och fungera enligt demokratiska principer, vara öppna för alla samt arbeta för att motverka kränkningar och diskriminering.

”Viktigt med nya kriterier”

Vid gårdagens kultur -och fritidsnämnd presenterade revisionsfirman KPMG sin granskning av nuvarande riktlinjer för föreningsbidrag.

– Frågan om det är möjligt att kräva tillbaka pengar från föreningar är rättsligt oprövad. För att förhindra att det här händer igen är det av yttersta vikt att vi snabbt får nya kriterier på plats som är tydliga med att föreningar som får bidrag från Luleåbornas skattepengar måste arbeta enligt grundläggande demokratiska principer, säger Emmeli Nybom (S), ordförande kultur- och fritidsnämnden.

På oktobermötet ska kultur -och fritidsnämnden ta beslut om nya riktlinjer samt om man följer rekommendationerna att inte återkräva bidraget från Sputnik.

Bakgrund Sputnik och föreningsbidrag Luleå kommun

  • För 2022 fick föreningen Sputnik 110 000 kronor av Luleå kommun för att integrera rysktalande av olika nationaliteter i Sverige.
  • I början av Rysslands invasion av Ukraina gick föreningens ordförande ut både i media och sociala medier med uttalanden för Rysslands sak.
  • Med anledning av ordförandens uttalanden ville kultur-och fritidsnämnden se en extern granskning av föreningen och hur de uppfyllde villkoren för bidrag samt en översyn av bidragsriktlinjer generellt för föreningar.
  • Den senaste tiden har man i olika offentliga myndigheter börjat se över riktlinjer för bidrag till föreningar. Exempelvis i den statliga rapporten Demokrativillkor för civilsamhället.

Kontakt:
Emmeli Nybom (S), ordförande kultur-och fritidsnämnden, 072-503 33 05
Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun, 070-529 39 86

Sidan uppdaterades den 22 september 2022