Klart för rivning av Sunderbyhuset

Nu har rivningslovet för Sunderbyhuset på Hägnan vunnit laga kraft. Huset, som var tänkt som personalbyggnad, är angripet av äkta hussvamp, röta och mögel. Under hösten ska det rivas och ett nytt personalhus ska sedan byggas på platsen.

Sunderbyhuset står i utkanten av friluftsmuseets område, mot personalparkeringen. Sedan huset flyttades till Hägnan år 2000 har det inte använts som museal byggnad utan var tänkt som ett personalhus, men iordningsställdes aldrig. När huset 2020 skulle byggas om till personalhus upptäcktes omfattande skador i form av äkta hussvamp, rötskador och mögelangrepp i timmerstommen. Något som troligen fanns redan innan huset flyttades till Hägnan.

”Expertutlåtanden i ryggen”

Då bedömningen var att renoveringar, exklusive sanering av hussvampen, skulle kosta cirka fem miljoner kronor beslutade Luleå kommun att söka rivningslov för huset.

– Det känns jättetråkigt att vi måste riva. Men kostnaden för renovering och sanering blev för hög. Med flera utomstående experters utlåtanden i ryggen har vi gjort bedömningen att riva, säger Helena Holm, avdelningschef Kulturarv, skärgård och turism, Luleå kommun, och fortsätter:

– Vi måste få till en bra personalbyggnad till ett rimligt pris så att vi även kan underhålla våra övriga byggnader på Hägnan.

Sunderbyhuset har besiktats av två oberoende besiktningsföretag. Även en byggnadsantikvarie, en timmerman och kommunens upphandlade byggentreprenör har undersökt huset.

Nytt hus i gammal stil

Rivningslovet vann, efter överklaganden, laga kraft under sommaren och under hösten inleds rivningen av huset. På grund av hussvampen kan inte material återbrukas, vilket var planen från början.

Efter rivningen och godkänt bygglov ska ett nytt personalhus uppföras. Huset kommer exteriört likna en Norrbottensgård för att passa in i miljön.

Kontakt: Helena Holm, tf. avdelningschef Kulturarv, skärgård och turism, Luleå kommun, 0920-45 70 02

Sidan uppdaterades den 1 september 2022