Förslag på hopptorn och drive in-bio till arbetsutskottet

Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott ska behandla två e-förslag på sitt möte den 7 september: Ett om hopptorn i hamnarna och ett om en drive in-bio. Även frågan om mer tillgängliga idrottshallar ska tas upp.

Det första e-förslaget (medborgarförslag) handlar om att kommunen föreslås inrätta hopptorn i Norra och Södra hamn. Kultur-och fritidsförvaltningen föreslår avslag, då det finns betydande risker med hopptorn. Speciellt stora risker finns i hamnarna där turbåtar, fritidsbåtar och vattenskotrar ofta kör.

Andra e-förslaget rör en drive in-bio. Förslaget inkom under pandemin och innebär att kommunen skulle ordna drive in-bio på en stor parkering. Förvaltningen föreslår avslag då kommunens uppdrag är främst att vara möjliggörare och inte arrangör.

Även ett nämndsinitiativ från Rättvisepartiet om tillgängligare idrottshallar står på agendan. Partiet vill se över möjligheten att göra ett system för mer tillgängliga idrottshallar, liknande bibliotekens meröppet. Kultur-och fritidsförvaltningen föreslår avslag då det redan är på gång en tjänst, beräknad att lanseras i höst, för bokning av anläggningar utanför ordinarie öppettider. Däremot behövs alltid en bokning så att det finns någon ansvarig för hallen.

Här finns hela kallelsen till arbetsutskottet. Länk till annan webbplats. Ärendena ska sedan upp till kultur-och fritidsnämnden den 21 september.

Kontakt: Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun, 070-529 39 86 Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 1 september 2022