Utredningen kring matförgiftningen klar

I början av augusti blev cirka 80 personer matförgiftade i samband med en fotbollscup i Gammelstad, Luleå. Resultatet av den utredning som genomförts och analysresultat från prover pekar på att det var höga halter av bakterier i pastan som orsakade matförgiftningen.

Det var i samband med en fotbollscup i Gammelstad den 5 augusti som händelsen inträffade. Cirka 80 personer blev sjuka efter att ha ätit spagetti och köttfärssås som var caterad från en restaurang i Luleå.

Avdelning miljö och bygg på Luleå kommun som är ansvarig kontrollmyndigheten har genomfört en utredning för att fastställa orsaken. Utredningen bygger på de drabbades symtom, intervjuer med inblandade, kontrollbesök hos livsmedelsföretaget samt analysresultat från provtagning av kvarvarande mat.

Analys av proverna visar att det har förekommit toxin samt höga halter av bakterier i pastan som kan ha orsakat matförgiftningen.

Analysresultat ger dock sällan hela förklaringen till vad som hänt utan ska ses som en indikation eller ledtråd. Bedömningen är en sammanvägning av dessa analyser samt insjuknades symtom, händelseförlopp, samt uppgifter om hur livsmedlen hanterats.

Bakgrund

Maten, köttfärssås och spagetti, hade tillagats på restaurangen dagen innan eventet och sedan förvarats i kylskåp. På fredagen den 5 augusti hade maten återupphettats inför transport och servering vid evenemanget. Omkring 80 personer insjuknade efter att ha ätit maten.

Prover av maten har skickats till laboratorium för analys. En portion blandad pasta och köttfärssås fanns kvar på restaurangen. Analysresultaten för detta prov var tillfredsställande.

Livsmedelsprover togs också i Gammelstad där serveringen ägde rum. Pastan respektive köttfärssåsen analyserades separat. Analyserna av dessa prover visade ett tillfredsställande resultat för köttfärssåsen, men i pastan hittades höga halter av bakterier, samt förekomst av toxiner som kan orsaka matförgiftning. Denna mat hade dock stått framme i rumstemperatur under en tid efter serveringen vilket ger möjlighet till ytterligare bakterietillväxt.

Att toxin samt höga bakteriehalter hittades vid analysen av pastan talar för att den kan ha orsakat matförgiftningen. De symtom som de drabbade fått är dessutom väldigt typiska för toxiner som dessa bakterier producerar. Den korta tid som gick från det att maten levererades till att de drabbade personerna åt av den, talar för att toxin fanns i maten redan då den ankom till serveringsplatsen. Därmed är det sannolikt att bakterietillväxt på något sätt skett i pastan redan innan leverans. Utifrån hur restaurangen beskrivit hanteringen av pastan har det dock inte gått att hitta någon uppenbar orsak till att en sådan omfattande bakterietillväxt kunnat ske.

De bakterier som hittades i höga halter i pastan var Bacillus cereus och Staphylococcus aureus. Bacillus cereus förekommer naturligt i exempelvis ris, pasta och andra typer av spannmålsprodukter.

Staphylococcus finns naturligt på människans hud, slemhinnor eller i sår, och kan överföras till mat som bearbetas med händerna. Vanligtvis orsakar dessa bakterier inga problem, men om de hamnar i livsmedel som sedan förvaras i fel temperatur under för lång tid kan de föröka sig och bilda ett värmetåligt gift (som alltså finns kvar även efter upphettning) som kan göra människor sjuka.

Uppföljning

För att öka kunskapen om utbrott med den här typen av bakterier kommer uppföljande analyser att göras på Livsmedelsverket. Uppföljande kontroll av verksamheten kommer att göras av avdelning miljö och bygg.

Kontakt
Skicka gärna eventuella frågor till livsmedel@lulea.se
Kontaktperson: Patrik Wallgren, 073-096 63 64

Sidan uppdaterades den 23 augusti 2022