Öppnar för Fyndmarknad i höst

Det kan bli aktuellt med Fyndmarknad i Arcushallen i höst. Efter de kraftiga reaktionerna från arrangör och allmänhet vill nu kommunen lösa problemet kortsiktigt och rulla upp konstgräsmattan under en vecka i september. Under tiden utreds hur hallen ska kunna användas för evenemang på lång sikt.

När konstgräsmattan i Arcushallen byttes tre år i förtid var den gamla mattan helt slut. Orsaken till slitaget var att den tagits upp och lagts tillbaka flera gånger per säsong för att möjliggöra event. Då beslutade kultur-och fritidschef Patrik Bylin att minimera gångerna den nya mattan rullas upp, något som skulle minska möjligheten till andra evenemang i Arcushallen.

”Förstår reaktionerna”

– Jag förstår absolut att de då blev reaktioner från arrangörer. Det är en balansgång mellan att bevara den nya konstgräsmattan och möjliggöra för event, säger Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun och fortsätter:

– Därför utreder vi nu olika alternativ för hur hallen ska kunna användas på lång sikt. Men under tiden måste vi lösa det för arrangörerna och kan därför ta upp mattan vecka 39.

Politisk fråga

Utredningen ska presenteras för kultur-och fritidsnämnden i september. Samtidigt ska även taxorna för att hyra Arcushallen ses över. Politiken får utifrån dessa underlag besluta om framtida användande av hallen.

Kontakt: Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun, 070-529 39 86 Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 21 juni 2022