Pressinbjudan ombyggnation Porsö Centrum etapp 2

Träffa oss på Porsö Centrum onsdag 8 juni kl. 14-16

Luleå kommun, Svenska kyrkan och Lulebo har startat upprustningen av Porsö centrum. Vi arbetar i etapper och beräknar vara klar under senhösten 2023

Välkommen att träffa projektgruppen med representanter från Luleå kommun, Svenska kyrkan och Lulebo på Porsö Centrum.

Vi ska presentera nästa etapp i uppfräschningen av området och finns på plats i hörnet av skolan och biblioteket onsdag 8 juni kl. 14-16

Bakgrund

Vi är många som arbetat tillsammans för att få till en genomtänkt, attraktiv renovering av Porsö centrum och Porsö strand. Vi har träffats på flera möten och pratat oss fram för att på bästa sätt ta vara på Porsöbornas åsikter och önskemål utifrån budget och möjlighet och nu har arbetet äntligen startat.

Läs mer på www.lulea.se/porsön Länk till annan webbplats. . Där finns även visionerna för de nya torgområdena och beskrivningar av vad vi ska göra.

Kontakt

Vill du prata med någon speciell person innan vår träff hänvisar vi till:

Viktor Väppling, landskapsarkitekt Luleå kommun 0920 45 61 84

Niklas Rombe Hedlund, projektledare vid Lulebo 0920 23 67 29

Emma Sailamaa, projektledare Luleå kommun, 0920 45 62 68

Patrik Samin, Svenska Kyrkan 0920 27 70 12

Sidan uppdaterades den 7 juni 2022