”Vi ska vara topp 50”

Luleå kommun är inte nöjd med resultatet från enkätundersökning gällande företagsklimatet som Svenskt Näringsliv presenterade i går. Kommunen fortsätter nu satsningen på att förbättra sina verksamheter och servicen till näringslivet. – Vi ska klättra på rankingen, det är ett uttalat mål, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

Luleå kommun får betyg under riskgenomsnittet i Svenskt Näringslivs senaste enkätundersökning av företagsklimatet. Målsättningen på Luleå kommun är högre:

– Vi har sagt att vi ska vara topp 50. Det är ett tufft mål, men absolut vårt fokus. För att lyckas måste vi bli bättre på flera punkter och det arbetet är redan i gång. Sedan tar det tid för förändringar att få genomslag i sådana här undersökningar, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

– Vi jobbar på bred front med både mindre förändringar och större omställningar, så vi tar frågan på stort allvar, det vill jag verkligen förmedla. Vi jobbar också strategiskt tillsammans med bland annat Bodens kommun och i andra partnerskap i regionen. Sedan så ska vi också veta att Luleå aldrig varit hetare när det gäller nyetableringar och satsningar på utökad verksamhet.

Några av de förändringar och satsningar som redan görs:

 • En ny styrgrupp som ska jobba för att förbättra företagsklimatet har bildats.
 • Utbildning i näringslivsservice för över 100 tjänstepersoner har genomförts.
 • Förbättrad tillgänglighet till bland annat miljö- och byggavdelningen som idag har åtta handläggare tillgängliga på telefon i stället för tidigare två.
 • Förenklade formulär och blanketter.
 • Nya dialogmöten som bland annat handlar om att fånga upp olika branschers behov av utbildningar och rekryteringar inför kommande investeringar, i samverkan med Luleå Näringsliv och Luleå Business Region.
 • Förenklade upphandlingar.
 • Byggdialoger för snabbare respons och handläggning av byggärenden.
 • Företagslots för den som vill utveckla sitt företag eller etablera sig.
 • Kompetenslots som hjälper företag vid omställning, utbildning eller rekrytering.
 • Förbättrad digital service på kommunens webbplats.
 • Företagssupport för frågor om miljö och bygg.

Kommundirektör Anna Lindh Wikblad är hoppfull inför framtiden och uppmanar också alla företagare som har synpunkter att aktivt delta i de dialoger och möjligheter som finns för att påverka kommunens arbete:

– Detaljplaneärendena är mer än fördubblade och tre gånger så många företag vill etablera sig i Luleå. Så bilden är inte så dyster. Gör vi rätt saker nu tillsammans kommer det här bli väldigt bra. Ett bra sätt att vara med och påverka är att vara aktiv i Luleå Näringslivs branschråd, men man kan också kontakta kommunen eller Luleå Business Region direkt.

Sidan uppdaterades den 1 juni 2022