Felaktig handläggning av orosanmälan

Vid enheten för barn och unga har en orosanmälan hanterats på ett sätt som frångår Socialstyrelsens bestämmelser och krav. Händelsen är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Hanteringen av orosanmälan har inte följt Socialstyrelsens föreskrifter för handläggning, dokumentation och allmänna råd om våld i nära relation. Händelsen bedömds som risk för allvarligt missförhållande och en utredning enligt lex Sarah har genomförts.

– Vi ser mycket allvarligt på det som har hänt och har genomfört de förbättringsåtgärder som utredningen rekommenderat, säger Anna Saxin, verksamhetschef.

Samtliga åtgärder kommer att följas upp av socialförvaltningen för att säkerställa att identifierade brister omhändertas.

Kontakt

Anna Saxin, verksamhetschef, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 13 maj 2022