LKAB väljer Luleå för ny industrisatsning

Idag meddelade LKAB att företaget väljer Luleå som etableringsort för sin nya industrisatsning. Investeringen beräknas uppgå till omkring tio miljarder kronor och kan ge mer än 500 nya jobb till Luleå.

– En mycket glädjande nyhet! LKAB:s satsning innebär många nya jobb inom en spännande framtidsbransch och att vi ytterligare stärker Luleå som ett nav för den gröna omställningen, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

I mars godkände kommunstyrelsen ett markanvisningsavtal mellan Luleå kommun och LKAB. Avtalet innebär att LKAB får köpa cirka 120 hektar mark på Svartön för sin etablering.

– LKAB och Luleå har en lång historia tillsammans och vi är glada över att LKAB fortsätter att satsa här. Det är viktigt för näringslivet i Luleå och kommer även att ge arbetstillfällen under byggtiden, säger Sammeli.

Verksamheten ska vara i drift 2027. Det handlar om fossilfri utvinning av sällsynta jordartsmetaller och fosfor ur restprodukter från gruvindustrin.

LKAB motiverar valet av etableringsort med att Luleå erbjuder god logistik, tillräcklig markyta, elkraft, lägre kostnader, en god arbets- och bostadsmarknad och synergier med bolagets befintliga verksamheter.

– Vi har jobbat hårt i hela kommunkoncernen för att skapa förutsättningar för etableringen och det känns fantastiskt bra att det nu har gett resultat. LKAB:s satsning stämmer väl överens med vår ambition för området som är en del av Luleå industripark och platsen för framtidens industri, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

– Det har varit ett enormt spännande och utvecklande arbete. Genom etablerade samarbeten arbetar vi ständigt för bättre förutsättningar, till exempel effektiva tillståndsprocesser. Nu fortsätter resan, säger Rickard Lundmark, vd Luleå Business Region.

Kontaktpersoner:
Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande Luleå kommun, 073-051 87 92
Anna Lindh Wikblad, kommundirektör Luleå kommun, 070-228 77 51
Rickard Lundmark, vd Luleå Business Region, 072- 541 00 34

Sidan uppdaterades den 3 maj 2022