Förslag: Nytt utegym på Porsön

Porsön kan få ett eget utegym, om kultur-och fritidsnämnden säger ja till ansökan från Studentidrotten Luleå. Med Luleå kommun som medfinansiär vill de bygga ett 275 kvadratmeter stort utegym, tillgängligt för allmänheten.

På onsdag, 4 maj, tas ärendet upp i kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott. Förslaget är att nämnden ska klubba ja till studentidrottsföreningens ansökan.

– Det passar väl in med utvecklingsplanen för Porsön och vi har pengar för att återstarta kultur-och fritidslivet efter pandemin. Därför tycker vi från tjänstepersonssidan att det är ett mycket bra förslag, säger Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun.

275 kvadrat uteträning

Föreningen söker 800 000 kronor från Luleå kommun och kommer även få finansiering från Riksidrottsförbundet Sisu. Föreningen går också in med omkring 400 000 kronor av egna pengar.

Bygget beräknas starta så snart det är praktiskt möjligt och blir hela 275 kvadratmeter stort. Utegymmet kommer att vara en tillgänglig motions- och träningsmiljö för allmänheten.

Efter arbetsutskottet ska ärendet upp för slutgiltigt beslut i kultur-och fritidsnämnden den 18 maj.

Här finns hela kallelsen till arbetsutskottets möte 4 maj. Länk till annan webbplats.

Kontakt: Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun, 070-529 39 86 Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 28 april 2022